Tuvākās mācības

Pasniedzēji

Vēsma Sandberga

Atbalsta centra TILTS vecākā sociālā darbiniece. Viena no iniciatīvas “Bāreņu svētdiena” Latvijā aizsācējām, programmu VIP, KETBA, TBRI un AIRI vecākiem trenere, trīs bērnu mamma, adoptētāja.

Jomas pieredze:

 • 07/2018 – šodienai. Sociālā darbiniece ģimenes atbalsta centrā “Tilts”
  09/2018 – šodienai. Vada atbalsta grupas un atbalsta pasākumus uzņemošajām ģimenēm
 • 07/2013-07/2019 “Latvijas kristīgā alianse bāreņiem” biedrības valdes priekšsēdētāja
 • Iniciatīvas “Bāreņu svētdiena” dibinātāja Latvijā
 • Adoptētāja ar vairāk kā 15 gadu pieredzi

Izglītība:

 • RSU Sociālā darba maģistra programma
 • Latvijas Universitāte, Filoloģijas fakultāte,  studiju programma – Sabiedriskās attiecības un žurnālistika
 • Moody Bible Institute, ASV, studiju programma – Teoloģijas bakalaurs
 • FUEL vadības attīstības kursi
 • Programma “AIRI vecākiem” treneru apmācība
 • Programmas “Kompetents emocionāli traumētu bērnu aprūpētājs” treneru apmācība
 • Programmas “Vecāku izglītības programma” treneru apmācība
 • Programmas “Traumas izpratnē balstīta bērna audzināšana (TBRI)” kursu apguve Kārenas Pērvisas institūtā, TCU universitātē, Teksasas štatā, ASV

Citāts: “Mīlestības koks nes augļus visos gadalaikos un tos var aizsniegt jebkura roka.” /Māte Terēze/

Andrija Viškere

Atbalsta centra TILTS psiholoģe. Praktizējoša sertificēta sistēmiskā ģimenes psihoterapijas speciāliste un psiholoģe. Pieredze psihologa darbā no 2005. gada, privātpraksē no 2009. gada. Pieredze sistēmiskajā ģimenes psihoterapijā no 2010. gada, privātpraksē no 2009. gada. Pieredze pasniedzējas, treneres darbā “Komercizglītības centrā” no 2007. gada. Pasniedzēja un psiholoģe Starptautiskajā Praktiskās Psiholoģijas augstskolā maģistrantūras un bakalauru programmās 2010.-2014.gadam. No 2017.gada pedagogu un audžuģimeņu atbalsta grupu vadītāja.

Izglītība:

 • Iegūts Starptautiskās Praktiskās Psiholoģijas augstskolas bakalaura grāds psiholoģijā (ar izcilību) un praktiskā psihologa kvalifikācija
 • Maģistra grāds konsultatīvajā psiholoģijā (ar izcilību).
 • Marte Meo terapeite. Sistēmiskā ģimenes psihoterapeita izglītība un prakses atļauja sistēmiskajā ģimenes psihoterapijā.
 • Programmas “Kompetents emocionāli traumētu bērnu aprūpētājs” treneru apmācība
 • Programmas “Vecāku izglītības programma” treneru apmācība

Citāts: „Mēs nezinām to, ko nezinām, līdz uzzinām un varam to mainīt.” /TBRI/

Kaspars Prūsis

Atbalsta centra TILTS vadītājs. KETBA treneru apmācību un atbalsta koordinētājs Latvijā, kā arī KETBA, TBRI un AIRI vecākiem mācību treneris ar pieredzi, vadot grupas sociālajiem darbiniekiem, bērnu namu darbiniekiem, bāriņtiesu darbiniekiem un citiem jomas speciālistiem, kā arī daudzām uzņemošajām ģimenēm. Pieredze jomā ne tikai kā speciālistam, bet arī kā adoptētājam.

Jomas pieredze:

 • 07/2018 – šodienai. Vadītājs atbalsta centrā “Tilts”
 • 07/2013 – šodienai. Biedrības “Latvijas kristīgā alianse bāreņiem” projektu vadītājs
 • Iniciatīvas “Bāreņu svētdiena” dibinātājs Latvijā
 • Adoptētājs ar vairāk kā 10 gadu pieredzi

Izglītība:

 • Sociālā darba maģistra grāds Rīgas Stradiņa Universitātē
 • Biznesa vadības bakalaura grāds Ventspils Augstskolā
 • Programma “AIRI vecākiem” treneru apmācība
 • Programmas “Kompetents emocionāli traumētu bērnu aprūpētājs” treneru apmācība
 • Programmas “Vecāku izglītības programma” treneru apmācība
 • Programmas “Traumas izpratnē balstīta bērna audzināšana (TBRI)” kursu apguve Kārenas Pērvisas institūtā, TCU universitātē, Teksasas štatā, ASV

Citāts: „Bez saiknes ar bērnu nav iespējamas patiesas izmaiņas bērnā”

Ļubova Brežģe

Kursa “Kompetents emocionāli traumēta bērna aprūpētājs” (KETBA) trenere, pedagoģijas studiju kursu pasniedzēja. Šobrīd ir IKVD projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” vecākā eksperte, LU mācībspēks.

Jomas pieredze:

 • Darba pieredze bērnu sociālās aprūpes centrā
 • Darba pieredze ar sociālā riska ģimenēm kā ģimenes asistente
 • Darba pieredze VBTAI sniedzot psiho-emocionālo atbalstu Bērnu uzticības tālrunī
 • Pilngadīgo jauniešu pēc ārpusģimenes aprūpes mentorēšanas pieredze un mentorprogrammas vadīšana
 • Aizbildnes pieredze

Izglītība:

 • LU doktorantūras programma “Pedagoģija”
 • LU profesionālais maģistra grāds Izglītības vadībā
 • LU profesionālais bakalaura grāds sociālajā pedagoģijā;
 • LU Praktiskā projektu vadība, profesionālās pilnveides izglītība
 • Programmas “Kompetents emocionāli traumētu bērnu aprūpētājs” treneru apmācība
 • Programmas “Vecāku izglītības programma” treneru apmācība
 • Programmas “Traumas izpratnē balstīta bērna audzināšana (TBRI)” kursu apguve Kārenas Pērvisas institūtā, TCU universitātē, Teksasas štatā, ASV

Citāts: “Pārmaiņas bērna dzīvē nav iespējamas bez pārmainām Tevī”

Liene Veinberga

Atbalsta centra TILTS sociālā darbiniece ar vairāk kā piecu gadu pieredzi darbā ar adoptētājiem, aizbildņiem un audžuģimenēm. Septiņu gadu pieredze darbā sociālajā dienestā.

Jomas pieredze:

 • 04/2023- šobrīd Atbalsta centrs “TILTS”
 • 12/2019-03/2023. Nodibinājums “Sociālā atbalsta un izglītības fonds” Ģimeņu atbalsta centrs “Dūja” – vecākais sociālais darbinieks darbam ar audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem. Atbalsta centra koordinators.
 • 03/2018-11/2019 Nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra” Ģimeņu atbalsta centrs “Dūja” – darbs ar audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem un ģimenēs ievietotajiem bērniem ārpusģimenes aprūpē.
 • 09/2009-11/2017 Valkas novada sociālais dienests – sociālais darbinieks – gadījumu vadīšana, konsultēt, informēt par tiesībām uz sociālo palīdzību.

Izglītība:

 • Latvijas Kristīgā akadēmija – Profesionālais bakalaura grāds sociālajā darbā un karitatīvā sociālā darbinieka kvalifikācija
 • Šobrīd raksta noslēdzošo darbu maģistra studiju programmas “Supervīzija” Latvijas Kristīgajā akadēmijā
 • Programmas “Komtetents emocionāli traumētu bērnu aprūpētājs” trenere
 • Programmas “Bērnu emocionālā audzināšana” vadītāja apmācība

Citāts: “..tā īsti redzēt var tikai ar sirdi. Būtiskais ir acīm neredzams.” /A.de Sent-Ekziperī/

Ginta Godiņa

Sertificēta KETBA trenere Liepājas reģionā, sociālais darbinieks ar pieredzi darbā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā, sociālajā dienestā un bērnunamā.

Jomas pieredze:

 • 2019.gada nogale “Miera Osta” sociālais darbinieks
 • 2018-2019 “Latvijas Kristīgās alianses bāreņiem” ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs “TILTS” sociālais darbinieks, konsultants
 • 2017-2018 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ESF līdzfinansētais projekts 9.2.1.3/16/I/001 “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” – sociālais darbinieks
 • 2010-2016 Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bāriņtiesu un audžuģimeņu departaments – vecākā inspektore
 • 2008-2010 Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Bērnunams – vecākais sociālais darbinieks
 • 2005-2008 Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Nakts patversme – sociālais darbinieks
 • 2001-2005 Brīvprātīgais darbs Liepājas Reģionālās slimnīcas Sociālās aprūpes nodaļā un Bērnu nodaļā

Izglītība:

 • 2017 – 2018 Liepājas Universitāte – profesionālais maģistrs sociālajā darbā
 • 2006 – 2018 dažādi kursi, semināri, konferences un apmācības profesionālajai pilnveidei, t.sk. 2018.gada sākumā “Latvijas Kristīgās alianses bāreņiem organizētās” 1.līmeņa apmācības “Kompetents emocionāli traumētu bērnu aprūpētājs”
 • 2002 – 2006 Liepājas Pedagoģijas akadēmija – bakalaurs Sociālajā darbā
 • 1996 – 2000 RTU Liepājas Mācību zinātniski tehniskais komplekss – grāmatvežu specialitāte
 • Programmas “Kompetents emocionāli traumētu bērnu aprūpētājs” treneru apmācība

Citāts: “Mēs visi nākam no bērnības.” /A.de Sent-Ekziperī/

Dace Rence

Atbalsta centra TILTS sociālā darbiniece. Pieredzējusi KETBA trenere, TBRI praktiķe un mentore uzņemošajām ģimenēm. Vada Bērnu un ģimeņu atbalsta biedrību „Miera Osta”. Latvijas Kristīgās alianses bāreņiem valdes locekle un viena no iniciatīvas „Bāreņu svētdiena” aizsācējām. Vairāk nekā 20 gadu pieredze ārpusģimenes aprūpes jomā, brīvprātīgā darba koordinēšanā bērnu aprūpes iestādēs un personīga pieredze audzinot aizbildnībā pieņemtu bērnu.

Jomas pieredze:

 • 07/2021 – šodienai. Sociālā darbiniece atbalsta centrā “Tilts”
 • 07/2019 – šodienai. Biedrības “Latvijas kristīgā alianse bāreņiem” valdes priekšsēdētāja
 • Iniciatīvas “Bāreņu svētdiena” dibinātāja Latvijā
 • Aizbildne ar vairāk kā 15 gadu pieredzi

Izglītība:

 • Rīgas Stradiņa Universitātes (RSU) maģistra grāds sociālajā darbā
 • Concordia International University Estonia (CIUE) bakalaura grāds masu medijos un sabiedriskajās attiecībās
 • Programmas “Kompetents emocionāli traumētu bērnu aprūpētājs” treneru apmācība
 • Programmas “Vecāku izglītības programma” treneru apmācība
 • Programmas “Traumas izpratnē balstīta bērna audzināšana (TBRI)” kursu apguve Kārenas Pērvisas institūtā, TCU universitātē, Teksasas štatā, ASV

Citāts: “Aiz katras uzvedības slēpjas kāda vajadzība”

Lilija Geža

KETBA un “Vecāku izglītības programmas” (VIP) trenere. Vada apmācības uzņemošām ģimenēm, bērnunama darbiniekiem, sociālajiem darbiniekiem. Mentorē uzņemošās ģimenes. Vada atbalsta grupas uzņemošām ģimenēm. Supervizē audzuģimenes un palīdzošo profesiju speciālistus. Uzņemošo ģimeņu atbalsta grupu vadītāja Siguldā, Ogrē. Pieredze darbā ar bērnunama bērniem ar īpašajām vajadzībām.

Jomas pieredze:

 • Mentore uzņemošām ģimenēm
 • Uzņemošo ģimeņu atbalsta grupu vadītāja Siguldā, Ogrē
 • Pieredze darbā ar bērnunama bērniem ar īpašajām vajadzībām
 • Pieredze darbā bāriņtiesā (bāriņtiesas locekle)
 • Strādājusi Vācijā par asistenti pieaugušajiem ar īpašajām vajadzībām
 • Adoptētāja ar vairāk kā 7 gadu pieredzi

Izglītība:

 • Bakalaura grāds sociālajā darbā SDSPA “Attīstība”;
 • Šobrīd raksta noslēdzošo darbu maģistra studiju supervīzijas programmā Kristīgajā Akadēmijā.
 • Programmas “Kompetents emocionāli traumētu bērnu aprūpētājs” treneru apmācība
 • Programmas “Vecāku izglītības programma” treneru apmācība

Citāts: Galvenais stūrakmens ceļā uz emocionāli stabilām un siltām attiecībām ar pieņemto bērnu – ir lēmums rīkoties saskaņā ar šo teoriju! Darbi, kas veidos bērnam apziņu, ka viņš ir nozīmīgs, mīlēts un gribēts!

Līga Veitnere

Pedagogs sirdī un dvēselē ar 15 gadu pieredzi izglītībā – darbs ar bērniem ar īpašām un speciālām vajadzībām, pirmsskolas skolotāja, vēlāk vadītāja, angļu valdas skolotāja un bērnu nometņu vadītāja, metodiskā darba vadītāja, ar plašu pieredzi komandas vadīšanas darbā un izglītības iestādes organizēšanas darbā.

Jomas pieredze:

 • 01/2022 – šodienai. Latvijas bērnu atbalsta fonds, pakalpojuma “Ceļš pie sevis” ģimenes atbalsta persona, radošo nodarbību vadītāja un vecāku atbalsta grupu vadītāja
 • 08/2022 – šodienai. Atbalsta centrs TILTS. Programmu “Kompetents emocionāli traumētu bērnu aprūpētājs” un “Emocionāli kompetents bērnu aprūpētājs” treneris
 • 01/2021 – šodienai. SIA “CentrsZIN”, pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas “Audzināšanas lietpratība pedagoģijā” (ALP) trenere
 • 09/2019 – 12/2021. Ikšķiles Brīvā skola, pirmsskolas izglītības skolotāja un metodiskā darba vadītāja
 • 09/2017 – 09/2018 Privātā Montesori pirmsskola “Prosum”, vadītāja
 • 07/2016 – 07/2019 Privātā Montesori pirmsskola “Prosum”, aizvietojošais pedagogs, vadītājas vietniece
 • 08/2011 – 06/2016. Jūrmalas Alternatīvā skola, pirmsskolas izglītības skolotāja
 • 11/2008 – 10/2010 Latvijas Starptautiskā skola, skolotāja asistente bērniem ar īpašām vajadzībām

Izglītība:

 • Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, profesionālais bakalaura grāds izglītībā un pirmsskolas izglītības skolotāja kvalifikācija
 • Nodibinājums fonds “Plecs” sadarbībā ar “Halo Project International” un “Karyn Purvis Institute of Child Development” Sertifikāts – Vecāku izglītības programmas treneru apmācība
 • Valsts izglītības satura centrs Bērnu nometņu vadītāja apliecība. “Bērnu nometņu organizēšanas un vadīšanas metodika”
 • Programmas “Kompetents emocionāli traumētu bērnu aprūpētājs” treneru apmācība
 • Karyn Purvis Insitute of Child Development, Texas Christian University, Trust Based Ralational Intervention practitioner (TBRI praktiķis)

Citāts: “Ikviena pedagoga pienākums – saglabāt mieru (lai tur vai kas), ieraudzīt vajadzību (kas slēpjas aiz nevēlamas uzvedības), palīdzēt šo vajadzību piepildīt (vai parādīt ceļu, kā) un nekad nepadodies (kurš cits, ja ne Tu?)!” /TBRI/

Ilze Hinca

Psiholoģe, kurai ir pēdējos četrus gadus pieredze atbalsta grupu vadīšanā audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem, psihologa konsultācijas un smilšu spēles terapija audžuģimenēm, adoptētājiem un aizbildņiem un bērniem, kas nonākuši ārpusģimenes aprūpe.

Jomas pieredze:

 • 05/2023 – pašlaik, Kristīgās alianses bāreņiem ģimeņu atbalsta centrs “TILTS” psihologs
 • 2019.- pašlaik, SAIF Ģimeņu atbalsta centrs „Dūja”, atbalsta grupu vadītājs, psihologs
 • 2018.-2019. – Labdarības organizācija „Palīdzēsim lv.”
 • 1995.-1996. Auklītes darbs Vācijā kanādiešu ģimenē „Au Pair” programmas ietvaros
 • 1990.-1995. Ārpusklases darba organizators, latviešu valodas skolotāja Zālītes spec. internātskolā
 • 1989.-1990. Ārpusklases darba organizators Ziemeļu 9. gad. skolā

Izglītība:

 • 2020.-2023. LU Klīniskā un veselības psiholoģija maģistra grāds
 • 2015.-2019. LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē iegūts sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā
 • 2019.25.10. – 2022. Mācības Lindes Fon Keizerlinkas Smilšu spēles institūta programmā „Smilšu spēles bilžu valoda”
 • 2019.08.03. Sertifikāts par ievadu Theraplay un MIM apmācībās
 • 2021. 07.10 – 16.12. BEA apmācības vadītāja sertifikāts
 • 2022. 14.02-18.02. apliecība „Terapeitiskās tehnikas un instrumenti darbā ar vardarbībā cietušiem bērniem”

Citāts: “Dievs zināja, ka nav svarīgi KĀ jūsu bērns nonāk jūsu ģimenē. Vienīgi svarīgi KA viņi tur nokļuva.” /Kira Mortensone/

Oļesja Danfelde

 Latvijas Bērnu Atbalsta Fonda sociālās reabilitācijas pakalpojama „Ceļš pie sevis” veidotāja un darbiniece. Pieredzējusi KETBA trenere, ar mīlestību pret bērniem, vecākiem. Biedrības „Patvērums ģimenei” dibinātāja. Pieredze komandas darba veidošanā un vadīšanā, sociālo pakalpojumu attīstīšanā, sociālās rehabilitācijas īstenošana ikdienā caur TBRI metodi.

Jomas pieredze:

 • 2019-šodienai Latvijas Bērnu Atbalsta Fonds sociālās rehabilitācijas pakalpojums „Ceļš pie Sevis”
 • 2018-2019 biedrība „Cultivate” TBRI apmācību ieviešana Latvijā sadarbībā ar organizācijām PLECS un DOD5
 • 2016-2018 Sociālās rehabilitācijas projekts cilvēku tirdzniecības upuriem sievietēm un bērniem „ Lukten” Sala pilsēta, Zviedrija
 • 2010-2016 Pestīšanas armija Latvijā vadītāju asistente, dažādi sociālie projekti
 • 2008-2009 Pestīšanas armijas Latvijā Skangaļu muižas bērnunams
 • 2006-2008 Pestīšanas armija Latvijā vadītāju asistente, dažādi sociālie projekti
  • 2004-2006 Pestīšanas armija Latvijā bērnunams Leonīdas Gorkšas bērnu un jauniešu māja, audzinātāja
 • Aizbildnes pieredze, viesģimenes pieredze

Izglītība:

 • Biznesa Augstskola Turība bakalaura grāds Komunikāciju zinātnē Sabiedrības vadībā
 • Šobrīd raksta noslēdzošo maģistra darbu programmā Sociālā darbs- Rīgas Stradiņa Universitātē
 • Programmas “Kompetents emocionāli traumētu bērnu aprūpētājs” treneru apmācība
 • Nodibinājums fonds “Plecs” sadarbībā ar “Halo Project International” un “Karyn Purvis Institute of Child Development” Sertifikāts – Vecāku izglītības programmas treneru apmācība. Programmas pamatā ir TBRI metode jeb “Uzticībā pamatotu attiecību ieviešana”
 • Programmas “Traumas izpratnē balstīta bērna audzināšana (TBRI)” kursu apguve Kārenas Pērvisas institūtā, TCU universitātē, Teksasas štatā, ASV, attālināti

Elīna Kerre

KETBA trenere un TBRI praktiķe, trīs bērnu mamma ar viesģimenes, aizbildnes un adoptētājas pieredzi. Atbalsta grupu vadītāja un mentore uzņemošajām ģimenēm.

Jomas pieredze:

 • 2020 – šodienai. Biedrības “Cultivate” valdes locekle
 • 2021 – “TBRI: Special Forces: Europe” apmācības, mazo grupu vadītāja
 • 2018 – Latvijas Universitāte, PPMF, ESF projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā “, metodiķe – darbā ar kompetenču ieviešanu pirmsskolās
 • 2004 – 2006. Biedrības “Pagrieziens” valdes locekle, projektu vadītāja darbā ar bērnu namu bērniem
 • Pirmā Pieci.lv un Latvijas Radio labdarības projekta „Dod Pieci!“ projektu vadītāja
 • Plaša pieredze jauniešu projektu vadīšanā un rīkošanā biedrībā “Avantis”, kā arī sadarbībā ar organizāciju “Ghetto Games”
 • KETBA trenere
 • Aizbildne un adoptētāja ar vairāk kā piecu gadu pieredzi
 • Atbalsta grupu uzņemošajām ģimenēm vadītāja
 • Mentore uzņemošajām ģimenēm

Izglītība:

 • Rīgas Stradiņa Universitātes (RSU) Komunikācijas zinātņu bakalaurs
 • Programmas “Kompetents emocionāli traumētu bērnu aprūpētājs” (KETBA) treneru apmācība
 • Programmas “Traumas izpratnē balstīta bērna audzināšana (TBRI)” kursu apguve sadarbībā ar Kārenas Pērvisas institūtu, TCU universitāti
 • Līderu apmācības brīvā dabā “NIKO”

Citāts: “Es esmu pārliecināts, ka tad, kad Dievs jūsu priekšā noliek bērnu, kaut vai uz minūti, tā ir dievišķa satikšanās.” /Vess Staffords/

Aiga Bernsone-Helmane

Ģimenes atbalsta persona Latvijas Bērnu atbalsta fonda pakalpojumā “Ceļš pie sevis”, radošo nodarbību un vecāku atbalsta grupu vadītāja vecākiem ar bērniem ar uzvedības grūtībām, programmas KETBA trenere, privātskolotāja 15 gadu garumā, trīs bērnu mamma, topošais psihologs ar padziļinātu interesi par vecuma posmu tweens ( 9-12 gadi), cieņpilnu audzināšanas principu entuziaste ar ticību, ka katram bērnam ir iespēja kļūt par sevis labāko versiju, ja blakus ir zinoši un mīloši vecāki.

Izglītība:

 • RSU: Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā (procesā)
 • Latvijas Universitāte: Humanitāro zinātņu maģistra grāds filozofijā un ētikā
 • LKA: Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslās
 • Programmas “Kompetents emocionāli traumētu bērnu aprūpētājs” treneru apmācība
 • Kurss: Nils Konstantinovs – 15 efektīvas tehnikas, kā palīdzēt bērnam un pusaudzim
 • Pirmsskolas un sākumskolas bērnu vēlamas uzvedības veicināšanas “Emociju regulācijas attīstība” apmācības
 • Kurss: Welcoming the Waves of Emotions: Setting Limits With Confidence and Calm

Citāts: “Dvēsele tiek dziedināta, pavadot laiku ar bērniem.” /Dostojevskis/

Elīna Lejiņa-Kairiša

Šobrīd Latvijas Bērnu Atbalsta fonda pakalpojuma bērniem ar uzvedības grūtībām “Ceļš pie sevis” un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem “Varu. Protu. Daru.” vadītāja. Vada arī saskarsmes grupas bērniem ar uzvedības grūtībām.

Jomas pieredze:

 • 03/2021 – šodienai. Latvijas bērnu atbalsta fonds, sociālā rehabilitācijas pakalpojuma “Ceļš pie sevis” un sociālā rehabilitācijas pakalpojuma “Varu.Protu.Daru.” vadītāja
 • 01/2023 – šodienai Latvijas bērnu atbalsta fonds, sociālās rehabilitācijas pakalpojuma “Ceļš pie sevis” radošās saskarsmes grupu vadītāja
 • 10/2023 – šodienai. Atbalsta centrs TILTS. Programmu “Kompetents emocionāli traumētu bērnu aprūpētājs”, “Emocionāli kompetents bērnu aprūpētājs”, “Emocionāli kompotents skolotājs” treneris
 • 08/2018 – 03/2021 Rīgas Franču skola., Privātā pirmskolas izglītības iestāde “Mazais princis” pedagogs
 • 07/2015 – 08/2018 Jūrmalas alternatīvās skolas pirmsskolas izglītības iestāde pedagogs
 • 09/2006 – 07/2015 SIA Tieto Latvia., administrātore, personāldaļas speciālists, korporācijas viceprezidenta asistente

Izglītība:

 • Rīgas Stradiņa universitāte., Maģistrantūras programma Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem, nepabeigta
 • Latvijas lauksaimniecības universitātes Mūžizglītības centrs., Sertifikāts veikt pedagoģisku darbību
 • Programmas “Kompetents emocionāli traumētu bērnu aprūpētājs” treneru apmācība
 • Biznesa augstskola “Turība”., Profesionālais maģistra grāds Sabiedriskās attiecības un marketings.
 • Biznesa augstskola “Turība” profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbībā

Citāts: “Es no sirds ticu, ka mēs katrs spējam būt par to vienu pieaugušo, kur bērns var meklēt atbalstu..”

Atsauksmes

Pielietošu vadot/organizējot darba grupas supervīzijās savām kolēģēm.

(psihologs, 12 gadu pieredze)

Esmu bijusi aizbildne un man to visu vajadzēja zināt agrāk, lai pilnvērtīgāk veiktu aizbildņa uzdevumu.

Ļoti atvērta un droša vide, kurā, mums kā dalībniecēm, bija viegli atvērties.

Ļoti vērtīga informācija, kas maksimāli jāizglīto sabiedrībai, jo LV vēl “vecā” domāšana. Zinoši un pieredzējuši pasniedzēji ar personīgu pieredzi kā uzņemošajai ģimenei. Vēlos nopietni apdomāt ģimenē par kļūšanu par uzņemošo ģimeni. (psihologs)

Šis kurss man dos lielu pieredzi, strādājot krīzes centrā, sociālajā dienestā un protams ar bērnu, kas ir mūsu draudzīgajā ģimenē. Ļoti noderīgi praktiskajā darbā. Viss augstākā līmenī. 

(audžuģimene)

Paldies, ka devāt iespēju mācīties no patiesi bērnus cienošiem un mīlošiem cilvēkiem, kuriem ir reāla pieredze darbā ar traumu pieredzējušiem bērniem.

Kontakti

info@tiltaresursi.lv
+371 20 366 822

SIA "TILTA RESURSI" rekvizīti:
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tilta resursi"
Mārupes iela 14, Rīga, LV-1002
Reģ.nr. 40203545298
Konta nr.: LV48HABA0551056950763
Banka: Swedbank

Biežāk uzdotie jautājumi

Kuru mācību kursu izvēlēties?

Ja esi topošais vai esošais adoptētājs, aizbildnis vai audžuģimene, izvēlies mācību kursu “Adoptētāju un audžuģimeņu un mācības” vai “Aizbildņu un audžuģimeņu mācības”.

Ja esi jomas speciālists (bāriņtiesas loceklis, sociālā dienesta darbinieks, bērnu aprūpes centra darbinieks), tev noderēs mācību kursi: “Ģimenes un bērna izvērtēšana un savietošana”, “Pārejas procesa izpratne un vadīšana”, “Kompetenta emocionāli traumētu bērnu aprūpe” un “Uzticībā pamatotu attiecību ieviešana”.

Ja esi vecāks un vēlies labāk saprasties ar saviem bērniem, Tev noderēs mācību kurss “Emocionāli kompetenta bērnu aprūpe”, "Bērnu emocionālā audzināšana" un “Uzticībā pamatotu attiecību ieviešana”.
Ja esi skolotājs, izvēlies mācības “Emocionāli kompetenta skola”.

Kā notiek attālinātās mācības?

Pirms mācību kursa sākuma, Tu pakomātā saņemsi mācību materiālus, bet e-pastā Zoom saiti un detalizētu informāciju par mācību norisi. Mācību laikā Tu pieslēdzies ar datora vai mobilā telefona video kameru un mikrafonu un piedalies nodarbībā. Nodarbības ir interaktīvas un daudzveidīgas - darbs grupās, vizuālie materiāli, dažādi tematiski video un praktiski uzdevumi.

Ko darīt, ja netieku uz kādu no nodarbībām?

Nesatraucies! Tev būs iespēja pievienoties iztrūkstošajai nodarbībai kādā no nākamajām mācību grupām.

Vai tiek veikti nodarbību video ieraksti?

Nē, nodarbības netiek ierakstītas.

Vai drīkstu piedalīties mācībās, ja neesmu vēl izlēmis, vai vēlos uzņemt ģimenē bērnu?

Jā, droši! Bieži vien dalībnieki tikai pēc mācību kursa noslēguma saprot,vai viņi ir gatavi uzņemt ģimenē bērnu un, kura no aprūpes formām būs visatbilstošākā.

Ko es iegūšu no mācībām?

Praktiskas zināšanas, iespēju dzirdēt pieredzējušu treneru personīgo pieredzi un labāk izprast sevi un savu pagātni. Ļoti iespējams, ka paplašināsi arī savu paziņu un profesionālo kontaktu loku.

Vai ir iespējams organizēt mācību kursu manā pilsētā vai iestādē?

Noteikti! Sazinies ar mums un mēs vienosimies par mācību vietu, laiku un formātu.

Vai būs apliecinājums par dalību kursos?

Jā! Pēc pilnas mācību kursu beigšanas izsūtīsim apliecinājumu par kursu beigšanu.