Kompetenta emocionāli traumētu bērnu aprūpe (KETBA)

Mācības palīdz izprast traumas atstāto ietekmi, kā arī sniedz praktiskus padomus, kā strādāt ar bērniem, kuri ir piedzīvojuši ģimenes šķiršanos vai citu emocionālo traumu. Mācību pirmsākumi meklējami organizācijas Back to Back veiktajā pierādījumos balstīto pētījumu un jomas speciālistu (Jayne Scooler, Ruby Johnson, David Cross, Karyn Purvis un citu) pieredzes apkopojumā. Pēdējo 20 gadu laikā mācību saturs ir ticis papildināts ar jaunākiem atklājumiem neirozinātnē un labākās prakses piemēriem.
Mācību saturs ir veidots, lai būtu viegli uztverams, praktiski pielietojams un aprobēts Latvijas kontekstā. 

Pēc mācību pabeigšanas dalībnieki:

  • spēs identificēt bērna labklājības mērķus;
  • izpratīs pamatprasmes, kuras nepieciešamas, lai kompetenti aprūpētu emocionāli traumētus bērnus; 
  • sapratīs traumas potenciālo ietekmi uz bērna attīstību un uzvedību; 
  • spēs atpazīt, kā bērnībā radītais traumas stress saasinās, ja bērns turpmākajā dzīvē saskaras ar dažādiem stresa faktoriem;
  • gūs ieskatu un izpratni par pašu piesaistes vēstures ietekmi uz to, kā rūpējamies par bērniem;
  • apgūs rīkus, lai identificētu atbildes reakcijas, stiprās puses un aizsargājošos faktorus, kas veicina emocionāli traumēto bērnu pozitīvu pielāgošanos; 
  • apgūs stratēģijas, metodes un prasmes, kā tikt galā ar bērna pagātnes traumām un tās izraisītajām uzvedības izpausmēm; 
  • būs informēti par bērna pielāgošanās posmiem, nonākot jaunā dzīvesvietā un kā aprūpētājs var bērnam palīdzēt adaptēties katrā no šiem posmiem;
  • identificēs stratēģijas, kas veicinās rūpes pašiem par sevi. 

Mērķauditorija

Noderīga ikvienam, kurš strādā ar bez vecāku gādības palikušiem bērniem, viņu vecākiem, nevalstiskajām organizācijām, profesionāļiem, praktiķiem un ikvienam, kurš darbojas bērnu labklājības sistēmā.

Ilgums un forma

Mācības ietver deviņus sesiju moduļus. Mācību ilgums – 32 akadēmiskās stundas.

Maksa

Mācību maksa vienam dalībniekam – 120 EUR