Grāmatas

Zemāk norādītās grāmatas iesakām kā vērtīgu papildinājumu TILTA RESURSI piedāvātājām mācībām. 

Bērns jaunā ģimenē

The Connected Child

Kārina Pērvisa, Deivids Kross, Vendija Laiona Sanšaina

Grāmatas autori ir psihologi, kuru specializācija ir ārpusģimenes aprūpe un saiknes veidošanas nozīme. KĀRINA B. PĒRVISA (Karyn B. Purvis), Ph. D., ir darojusies Teksasas Kristīgās Universitātes Bērnu attīstības institūtā, kā arī vadījusi “Adoption Project” un tā izveidoto “Hope Connection” nometni. Kārina ir arī darbojusies kā audžuģimene. DEIVIDS R. KROSS (David R. Cross), Ph. D., ir Teksasas Kristīgās Universitātes Bērnu attīstības institūta direktors un šīs universitātes psiholoģijas nodaļas profesors.
Grāmatu ir iespējams iegādāties izdevniecībā Zvaigzne ABC.

Путь к сердцу ребенка

The Connected Child

Kārina Pērvisa, Deivids Kross, Vendija Laiona Sanšaina

Grāmatas “Bērns jaunā ģimenē” krievu valodas versija.

Grāmatu ir iespējams iegādāties Atbalsta centrā TILTS.

Patiesība par tavu pagātni

Telling the Truth to Your Adopted or Foster Child: Making Sense of the Past

Džeina E. Skūlere (Jayne E. Scooler) un Betsija Kīfere Smolija (Betsy Keefer Smalley)
Grāmata apskata kā un kāpēc runāt ar audžubērnie, adoptētiem vai aizbildnībā esošiem bērniem par viņu pagātni. Tā nav viena saruna, bet gan process, kurš mums kā pieaugušajiem ir jāinicē un nevēlēšanos runāt ar bērnu par viņa pagātni nevajadzētu attaisnot ar rūpēm par bērnu. Jo ja nedodamies kopā ar bērnu uz viņa dzīves tumšākajiem nostūriem,  tad atstājam bērnu tur vienu pašu.
Grāmatu iespējams iegādāties veikalā AMNIS vai atbalsta centrā TILTS.

Austra, mākoņi un mazais putniņš

Zane Zusta

Atklātas sarunas par uzņemto bērnu ģimenes vēsturi palīdz veidot veselīgākas un uzticības pilnākas attiecības jaunajā ģimenē. Protams, tas jādara bērna vecumam atbilstošā veidā, tādēļ tapusi šī jauki ilustrētā bērnu grāmata. Grāmatas ilustrāciju autore ir Krista Bitmete. Tā noderēs gan adoptētājiem, gan audžuvecākiem, aizbildņiem un visiem citiem interesentiem. Pateicoties SIF finansiālajam atbalstam, grāmata būs bez maksas pieejama ikvienai uzņemošajai ģimenei Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centros visā Latvijā (arī Atbalsta centrā TILTS).

Pārējiem grāmatu ir iespējams iegādāties SOS bērnu ciemata asociācijā.

Ellīgi skaisti noslēpumi. Stāsti

Rute Kārkliņa

Rute ir rīdziniece – uzaugusi vietā, kur Maskačka satiekas ar Rīgas centru. Kopā ar vīru un bērniem jau vairāku gadu garumā darbojas kā audžuģimene, tādēļ īpaši tuvu izjūt sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu dzīves stāstus. 
Savdabīgi vecļaudis, bērni, kuri savās mazajās rokās pūlas noturēt saites, kas vieno ģimeni, māte, kurai liegtas vecāka tiesības, – visu šo tēlu gaisīgi tvertie dzīves mirkļi attēlo veselas jūtu un emociju pasaules, kurās ir vieta gan saldmei, gan rūgtumam.

Grāmatu ir iespējams iegādāties izdevniecībā Zvaigzne ABC.

Arī senus ievainojumus var dziedēt

Damī Šarfa

Šī grāmata ir domāta ikvienam, kam šķiet, ka viņš nav “pareizs” tāds, kāds viņš ir. Neizskaidrojama vainas izjūta, grūtības nosaukt savas vajadzības, nespēja novilkt robežas vai sajust savu ķermeni – to visu var izraisīt psiholoģiskas traumas pirmajos dzīves gados. Dažreiz cēlonis ir kāds traumējošs notikums, bet biežāk – augšana bez drošas piesaistes un piederības izjūtas.

Pieredzējusī traumu terapeite Damī Šarfa skaidro, kā atjaunot kontaktu ar sevi, izprast savu pieredzi, pamanīt jaunas iespējas un piedzīvot iekšējo stabilitāti un brīvību.
Grāmatu ir iespējams iegādāties Ģimenes psiholoģijas centrā Līna.

Дети с нарушением привязанности

Sever Attachment Disorder in Childhood. A Goude to Practical Therapy

Niels Peter Rygaard

Люди, которые сталкиваются с оставшимися без родительской заботы детьми и оказываются бессильными, оставаясь с глазу на глаз с реальностью – я хочу помочь эти детям, но не умею – смогут найти опору на страницах данной книги. Tакже и хорошие советы о том, как лучше понять и разумнее поддержать детей и молодых людей с нарушениями привязанности в их переходе в самостоятельную жизнь.
Grāmatu ir iespējams iegādāties Atbalsta centrā TILTS.

Vētrainais pusaudžu prāts

Sever Attachment Disorder in Childhood. A Goude to Practical Therapy

Daniels Sīgels (Daniel J. Siegel)

Pusaudžu vecumā cilvēka smadzenes būtiski mainās. Lai arī pārmaiņas pārsteidz kā pašus jauniešus, tā arī viņu līdzcilvēkus, pusaudži tomēr nav “nenobrieduši cilvēki ar traku uzvedību”. Pusaudžu vecumā tiek apgūtas nozīmīgas prasmes: patstāvīga dzīvošana, dziļu saikņu veidošana ar citiem cilvēkiem, droša eksperimentēšana, riska un atbildības uzņemšanās. Izprotot pusaudžu prāta īpatnības, jaunieši un viņu vecāki varēs pilnvērtīgi pieredzēt šo sarežģīto un ļoti nozīmīgo vecumposmu.

Daniels Sīgels , M. D., medicīnas izglītību ieguvis Hārvarda Universitātē, ir klīniskais psihiatrijas profesors Kalifornijas Universitātē Losandželosā, viens no Mindful Awareness Research Center (Apzinātības pētniecības centra) dibinātājiem un vadītājiem, Mindsight Institute (Prāta redzes institūta) izpilddirektors.

Grāmatu ir iespējams iegādāties izdevniecībā Zvaigzne ABC.

Ceļvedis neauglības medicīnisko, ētisko un garīgo izaicinājumu skartajiem

Sandra Glāna un Viljams Katrers

Neauglība izmaina visu. Tā sagrauj sapņus un salauž sirdis. Vai neauglība ir Dieva sods? Vai Dievam rūp mans liktenis? Kā pieņemt morālus lēmumus attiecībā uz ārstēšanu un mākslīgo reproduktīvo metožu izmantošanu? Vai adopcija palielina iespējas ieņemt bērnu? Kā mazināt neauglības radīto spriedzi partnerattiecībās? Kā nepadarīt seksu par darbu? Ceļvedis neauglības medicīnisko, ētisko un garīgo izaicinājumu skartajiem, atsaucoties uz Bībeli, mūsdienu medicīniskajiem sasniegumiem un jaunākajiem pētījumiem, izgaismo šos un citus fundamentālus jautājumus.

Grāmata ir vispusīgs ceļvedis neauglības medicīnisko, ētisko, emocionālo, laulības, garīgo un bībelisko izaicinājumu priekšā. Grāmatā netrūkst praktisku padomu un patiesu stāstu, kuri palīdz izvairīties no ētiskajiem bezdibeņiem, kas saistīti ar moderno reproduktīvo metožu izmantošanu, turpinot grūto ceļu ticībā un paļāvībā.

Grāmatu ir iespējams iegādāties veikalā AMNIS vai Atbalsta centrā TILTS.

Ģimenes intervēšanas rokasgrāmata

Family Interview Guide

Džūdita Raika (Judith Rycus) un Ronalds Hugs (Ronald Hughes)

Šī rokasgrāmata sniedz jautājumu paraugus, lai palīdzētu veikt intervijas ar potenciālajiem adoptētājiem, audžuģimenēm vai aizbildņiem. Intervijas jautājumus būtu jāpielāgo ģimenēm, kuras tiek intervētas un tālākos jautājumus jāveido, balstoties uz ģimeņu iepriekšējām atbildēm. Šie jautājumi dod izvērtētājiem izejas punktu uz kā balstīties, ievācot informāciju ģimenes izvērtēšanai un vada ģimeni cauri pašvērtējuma procesam ceļā uz audžuģimenes, aizbildņa vai adoptētāja statusa iegūšanu.

Rokasgrāmatu bez maksas elektroniskā formā ir iespējams saņemt, sazinoties ar Atbalsta centru TILTS.